Ihmisten palvelut paremmaksi

Metropolian ja Sitran Kansalais-Soteuttamossa puhutaan ikäihmisten palvelut paremmaksi

Metropolia AMK:n uudella Myllypuron kampuksella keskiviikkona 20.3.2019 klo 12.30 – 16.45 pidetään Kansalais-Soteuttamo1 -keskustelutilaisuus aiheena Ikäihmisten palvelut paremmaksi. Tilaisuus on avoin kaikille, jotka haluavat näkemyksillään vaikuttaa siihen, kuinka ikäihmisten palveluita voitaisiin parantaa. Tilaisuutta vetää sosiaali- ja terveysalan erikoistoimittaja, Tiina Merikanto Yle:stä.

Tasa-arvoista keskustelua ilman titteleitä

Kansalais-Soteuttamossa voi osallistua keskusteluun palveluiden nykyisenä tai tulevana käyttäjänä, omaisena, sote-alan toimijana, yrittäjänä, päättäjänä, vapaaehtoisena – kansalaisena. Tarkoitus on saada lisäymmärrystä ikäihmisten palveluista kokemuksellisen tiedon pohjalta. Metropolian innovaatiokeskittymät lupaavat viedä keskustelun ajatuksia hankkeissaan eteenpäin.

“Tarvitsemme mukaan monella eri tavalla ikäihmisten palveluihin kytkeytyviä ihmisiä. Keskustelujen onnistuminen edellyttää, että kaikkia kuullaan ja kunnioitetaan tasavertaisesti ja ollaan avoimia kuulemaan erilaisia kokemuksia ja ajatuksia. Pyrkimyksemme on ymmärtää ikäihmisten palvelutarpeita moniulotteisesti ja rikkaasti”, 6Aika: HIPPA -Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeen projektipäällikkö Toini Harra sanoo.

“Haluamme kuulla mitä palvelujen käyttäjät, nykyiset ja tulevat, todella tarvitsevat ja toivovat palveluilta ja mitkä asiat ovat heille tärkeitä. On myös huolehdittava, että palvelujen tuottajat ja päättäjät eri tasoilla kuulevat ja ottavat huomioon nämä toiveet”, Sitran Soteuttamo-konseptin projektisuunnittelija Katja Multanen sanoo.

“Olemme Metropoliassa järjestäneet monia asiantuntija- ja virkamieskeskeisiä tilaisuuksia, joissa kansalaisten ja palvelujen käyttäjien näkökulma on ollut vähäinen. Tämän vuoksi haluamme kokeilla tällaista tilaisuutta, jossa osallistujat ovat pääroolissa – ilman titteleitä. Haluamme myös tuoda esille sen, että ikääntymiseen ja ikäihmisten palveluihin liittyy myös positiivisia asioita”, sanoo Hyvinvointiyritykset kiertoon -hankkeen projektipäällikkö Ulla Vehkaperä.

“Jakaannumme keskustelemaan pienempiin ryhmiin, joissa on enemmän tilaa ilmaista omia ajatuksia ja kuunnella toisia. Jokaisessa keskusteluryhmässä on virittäjä, joka huolehtii keskustelun etenemisestä ja siitä, että kaikilla on mahdollisuus tuoda esiin omia ajatuksiaan”, Harra kertoo.

Metropolian Myllypuron kampus toivottaa keskustelijat tervetulleeksi. Kuva: Minna Kilpeläinen

Keskustelun tulokset käyttöön hankkeissa ja koulutuksessa

Keskusteluissa kysytään, mikä tekee palvelusta hyvän, toimivan ja vaikuttavan sekä mitä hyötyä esimerkiksi digipalveluista voi olla. Keskustelussa ei haeta yhteisymmärrystä eikä tehdä päätöksiä. Keskustelujen tulokset eivät kuitenkaan jää ilmaan, sillä Metropolian innovaatiokeskittymät ja hankkeet hyödyntävät esille tuotuja ajatuksia hankkeiden toiminnassa. 6Aika: HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla jatkaa Hyvinvointiyritykset kiertoon -hankkeen päättymisen jälkeenkin. Sitran Soteuttamo-konsepti täydentyy nyt kansalaiskeskusteluilla – Kansalais-Soteuttamona.

“Voimme tarjota Metropolian hankkeiden tueksi verkostomme ja oppeja sote-hankkeista ja kokeiluista, joita Sitrassa on tehty yli kymmenen vuoden aikana. Uskomme, että on mahdollista rakentaa kansalaisten toiveiden mukaisia ja vaikuttavampia palveluita”, Multanen kertoo.

“Haluamme HIPPA-hankkeessa olla kehittämässä älykkäitä tuotteita ja palveluja, jotka helpottavat käyttäjien arkea, lisäävät hyvinvointia ja parantavat palveluasumista. Jotta se onnistuu, täytyy meidän kuulla ja ymmärtää käyttäjien tarpeita”, Harra sanoo.

Metropolian monialaisuus, opiskelijoiden suuret määrät sekä halu toteuttaa aluekehitystä yhteistoiminnassa yritysten ja julkisten palvelujen sekä toisten korkeakoulujen kanssa antaa hyvän mahdollisuuden konkreettisille ratkaisuille. Kaikki sote-alan tutkintojen opetus keskittyy nyt Metropolian Myllypuron kampukselle. Sinne siirtyy myös tieto- ja viestintätekniikan ja rakennusalan opetusta.

“Asiakaslähtöisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen innovaatiokeskittymän toiminta on myös juuri käynnistynyt. Tavoitteena on nimenomaan olla aktiivisesti mukana; kehittää, kokeilla ja tuoda uudenlaista osaamista käytännön työelämään. Teemme tällaista työtä sekä opetuksessa että erilaisten kehittämishankkeiden kautta”, Vehkaperä kertoo.

Tilaisuudessa on tilaa myös kulttuurille: Kansalais-Soteuttamossa esiintyy näyttelijä Laura Jurkka, joka pitää herättelevän puheenvuoron luopumisesta, ikääntymisestä ja avun tarpeesta.

Tilaisuuden päätteeksi Mummodisko laittaa osallistujien veren kiertämään. Mummodisko on geronomikoulutuksen saaneiden Mikko Haapalaisen aka DJ Kuk Norris ja Joni Tammisalon konsepti, joka tuulettaa ja uudistaa vanhustyön kenttää. Se on uudenlainen ikääntyneiden palvelu, joka omalta osaltaan edistää hyvinvointia ja tuo positiivista virettä ikääntymiseen. Yhdessä näyttelijä Tuija Piepposen kanssa Mummodisko vie musiikin ilosanomaa vanhusten luo mm. suomigrooven merkeissä tarjoten vaihtoehtoisia musiikkivalintoja ikivihreiden kappaleiden rinnalle.

Tilaisuuden järjestäjinä ovat 6Aika-hankkeet: Hyvinvointiyritykset kiertoon ja HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla sekä Sitran Soteuttamo.

Paikkana on Metropolia AMK, Myllypurontie 1, Helsinki.

Tilaisuuden ohjelma on luettavissa täällä

Ilmoittaudu mukaan pe 15.3. mennessä tästä: https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/24231/lomake.html.

Voit myös ilmoittautua sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Lisätiedot:

Ulla Vehkaperä
ulla.vehkapera@metropolia.fi, puh: 040 714 5147

Hyvinvointiyritykset kiertoon (www.hyvinvointiyritys.com)

Toini Harra
toini.harra@metropolia.fi, puh: 040 334 6102

6Aika: HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla (https://hippa.metropolia.fi)

Katja Multanen
katja.multanen@sitra.fi, puh: 0294 618 327

Soteuttamo (https://www.sitra.fi/soteuttamo/)