Materiaalia

Tilaisuuksien materiaalia:

Soteuttamo: Ihminen edellä – Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen 21.3.2018

Seminaaritallenne – voit kuunnella ja katsoa esitykset jälkikäteen

Seminaariesitykset:

Lisämateriaalia:


Soteuttamo – Digitalisaatio ja tulevaisuuden hyvinvointipalvelut 31.1.2018
-seminaarin esitykset:


Opettajien Restartup koulutus 5.9.2017 Suomen Yrittäjät ja Hyvinvointiyritykset kiertoon seminaarin pp-esitykset:


Uusi sote ja hankintalaki palveluntuottajan näkökulmasta 1.9.2017 
seminaarin  pp-esitykset:


Hyvinvointiyritykset kiertoon -hankkeen materiaalia:


Yrityskauppaan ja omistajanvaihdokseen liittyvää materiaalia:


Metropolian innovaatioprojektiopinnoissa keväällä 2017 tehtyjä videoita:

  • Omistajanvaihdoksen ”This is your final call” -video:

 

 

 

  • Nuorten näyttelijöiden kanssa tehty yhteistyövideo  ”Sote tulee, oletko valmis?

 

 

 

Tallenna