Tilaisuudet

 

kuvakollaasi

Kohdennamme yleisimmät infotilaisuudet ja räätälöidyt tapaamiset sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneusalan yrittäjille. Jokainen yrittäjä luopuu yrityksestään joskus, ja tämän vuoksi tietoisuus omistajanvaihdokseen liittyvistä mahdollisuuksista ja tukimuodoista on tärkeää perustietoa kaikille yrittäjille. Omistajanvaihdokseen herätään usein liian myöhään. Siksi rohkaisemme tilaisuuksiimme myös sellaisia yrittäjiä, jotka ajattelevat asian olevan kaukana tulevaisuudessa.

Hyvinvointiyritysten potentiaaliset jatkajat, jotka ovat mm. alan opiskelijoita ja omaa yritystä suunnittelevia henkilöitä, kutsumme myös tilaisuuksiin ja tarjoamme heille mahdollisuuden perehtyä omistajanvaihdokseen ja tutustua jatkajaa etsiviin hyvinvointialan yrittäjiin. Aina ei yrityksen perustamista tarvitse aloittaa alusta vaan voisi jatkaa ja muokata jo olemassa olevasta yrityksestä oman näköisensä.

Asiantuntijaverkoston kutsumme kehittämään hyvinvointiyritysten omistajanvaihdokseen liittyviä palveluja ja sitä, miten meidän oppilaitokset voivat olla tämän hankkeen jälkeen mukana edistämässä onnistuneita omistajanvaihdoksia.

*****************

Syksyn 2017 tilaisuudet

Tulosta pdf-lista tilaisuuksistamme tästä

Uusi sote ja hankintalaki palveluntuottajan näkökulmasta -seminaari

kuvat kuusikosta

Pe 1.9.2017 klo 9.00-12.00, Metropolia amk, Juhlasali P460, Bulevardi 31, Helsinki

Uudistuva sote-lainsäädäntö muuttaa radikaalilla tavalla hyvinvointipalvelujen markkinoita. Vuoden 2017 alusta voimaan tullut hankintalaki ottaa paremmin huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon vaatimuksia. Miten palveluntuottajana menestyn muuttuvilla sote:n ja kuntoutuksen palvelumarkkinoilla?

Tilaisuudessa ovat alustajina mm. Uudenmaan sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö ja hankintalain asinatuntija Tarja Sinivuori-Boldt TEM:stä. Fasilitaattorina tilaisuudessa toimii ylen toimittaja Tiina Merikanto. Lisäksi kuulemme palveluntuottajien esimerkkejä verkostoitumisesta ja siitä mitä uusia mahdollisuuksia sote voi tuoda tullessaan palveluntuottajalle. Tilaisuuden avaa Metropolian rehtori Riitta Konkola.

Tervetuloa maksuttomaan seminaariin kuulemaan lisää näistä aiheista!

Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2oWO2fR

Tilaisuuden ohjelma

Yrittäjien liittyminen kansalliseen Potilastiedon arkistoon (Kanta) – Työpaja yrittäjille

Ke 6.9. klo 12.30-16.00 Metropolia amk, Vanha Viertotie 23, Helsinki

Potilastiedon arkistoon, Kantaan, tulisi kaikkien sote-alan yrittäjien liittyä vuoden 2017 loppuun mennessä. Työpajan tavoitteena on antaa lisätietoa liittymisvalmisteluista ja toimenpiteistä, joita liittyminen edellyttää.

Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2pGZXxq

Omistajanvaihdosilta Helsingissä

Ma 18.9. klo 17.00-20.00 Haaga-Helia amk, Pasilan toimipiste, Ratapihantie 13, Helsinki

Illan aikana hyvinvointiyrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet käyvät keskustelua omistajanvaihdokseen liittyvistä  asioista alan asiantuntijoiden kanssa. Saat tietoa siitä, mitkä ovat yrityskauppaan kuuluvat keskeiset asiat ja miten asian kanssa kannattaa edetä.

Ilmoittautuminen e-lomakkeella

Tulevaisuuden hyvinvointipalvelut – Tulevaisuusverstas yrittäjille

To 14.9. klo 12.30-16.00 Metropolia amk, Vanha Viertotie 23, Helsinki

Sitra seuraa yhteiskunnan muutosta ja määrittelee vuosittain keskeiset megatrendit. Esimerkiksi teknologian kehitys on huimaa ja se tulee vaikuttamaan myös hyvinvointipalveluihin jo lähitulevaisuudessa. Miten globalisaatio, kestävä kehitys ym. vaikuttavat meihin ihmisiin ja hyvinvointipalvelujen tarpeeseen. Työpajan tavoitteena on rohkaista hyvinvointialan yrittäjiä uudistamaan omia palvelujaan.

Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2oWCedz

Uusi hankintalaki, hyvinvointipalvelujen kilpailutus ja tarjouksen tekeminen – Työpaja yrittäjille

To 28.9. klo 12.30-16.00 Metropolia amk, Vanha Viertotie 23, Helsinki

Uusi hankintalaki tuli voimaan vuoden 2016 lopussa. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailutukseen tuli selkeyttä ja kynnysarvoja nostettiin. Tämä tarkoittaa yhä enemmän suorahankintoja ja isojen kilpailutusten vähenemistä. Työpajan tavoitteena on päivittää yrittäjien tieto uuden hankintalain mahdollisuuksista ja antaa eväitä suorahankintoihin ja tarjouksen tekemiseen.

Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2qxjqin

Hyvinvointiyrittäjien digiloikka – Työpaja yrittäjille

To 5.10. klo 12.30-16.00 Metropolia amk, Bulevardi 31, Helsinki

Digitaalisuus ja erilaiset sähköiset työkalut alkavat olla jo hyvinvointialan yrittäjän arkipäivää. Työpajassa käydään läpileikkaus keskeisistä digitaalisista välineistä – viestinnän, markkinoinnin, asiakassuhteiden hallinnan ja yrityksen johtamisen näkökulmista.

Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2qxxKXW

Onko yrityksesi kunnossa? – Työpaja yrittäjille

To 16.11. klo 12.30-16.00 Metropolia amk, Vanha Viertotie 23, Helsinki

Yrityksen laatukäsikirjan päivittäminen jää helposti yrittäjän arkipäivän toiminnan jalkoihin. Työpajassa pysähdytään käymään läpi keskeisiä yrityksen laatutekijöitä hankkeen Kuntokartoitus -työkalun avulla. Työpajan jälkeen yrittäjä tietää mitkä asiat tarvitsevat päivitystä ja jatkotyöskentelyä. Yrityksen tulisi olla myyntikunnossa silloinkin kun sitä ei olla vielä myymässä.

Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2p7pQUl

Omistajanvaihdoskoulutukset

Ke 4.10. ja ke 11.10. klo 9.00-16.00 Haaga-Helia amk, Ratapihantie 13, Helsinki (Opiskelijoille myös 3.10. klo 13-16, jolloin orientoidutaan aiheeseen)

Tule oppimaan lisää yrityskaupan dynamiikasta ja onnistuneen omistajanvaihdoksen prosesseista. Koulutus on yhteinen hyvinvointialan yrittäjille ja omistajanvaihdoksesta kiinnostuneille opiskelijoille. Koulutuksen aikana opetellaan analysoimaan toimivaa yritystä ja löytämään kehittämiskohteita olemassa olevan yrityksen toiminnasta. Tämän lisäksi tutustutaan yrityskaupan dynamiikkaan, sen lainsäädäntöön ja siihen liittyviin arvonmääritysmenetelmiin (mm. tuottoarvo ja substanssiarvo). Koulutus sisältää kaksi kokonaista lähiopetuspäivää, kehittämistehtävän ja tarvittavan yksilöllisen ja luottamuksellisen ohjauksen. Koulutukseen osallistuva yrittäjä oppii hahmottamaan omistajanvaihdosprosessin kokonaisuuden ja saa tukea prosessin aloittamiseen ja oman yrityksen kehittämiseen ostajaa houkuttelevaksi.

Opetustilat: 

Ke 4.10. & ke 11.10. : 2204-Teoria_40 Teorialuokka Nooa Säästöpankki

(opiskelijoiden orientaatio 3.10. : 2201-Teoria_25 Teorialuokka)

Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2oWwe4N

Omistajanvaihdosiltapäivä Oulussa

To 2.11. klo 14-16 Oulun amk, Kiviharjuntie 8.

Iltapäivän aikana hyvinvointiyrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet käyvät keskustelua omistajanvaihdokseen liittyvistä  asioista alan asiantuntijoiden kanssa. Saat tietoa siitä, mitkä ovat yrityskauppaan kuuluvat keskeiset asiat ja miten asian kanssa kannattaa edetä. Paikalla myös rahoittajan edustaja.

Ilmoittautuminen: e-lomakkeella

Yrityskohtainen omistajanvaihdossuunnitelma

Varaa aika yrityskohtaiseen asiantuntijakonsultaatioon, jonka aiheena voi joustavasti olla yrityksesi kehittämistarpeen määritys, myyntikunnostus, sukupolvenvaihdos, arvonmääritys, veroasiat tai muu omistajanvaihdokseen liittyvä asia. Asiantuntijoinamme toimivat sote-asiantuntija Eero Kokko, lakimies Seppo Luode sekä yrittäjyyden asiantuntija Antti Sekki.

Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2pXam9v

*****************

Menneet tapahtumat

Omistajanvaihdoskoulutus 29.3. & 11.4.2017

Omistajanvaihdosillat keväällä 2017

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna